به گزارش برنا از اراک ، مهدی زندیه وکیلی در شورای توسعه و برنامه ریزی استان مرکزی افزود: مشاور طرح مجموعه ای از نظرات اعضای شورای برنامه ریزی و توسعه، کارگروه زیربنایی و شورای اسلامی شهر را در اجرای طرح در نظر می گیرد اما یک شخص واحد حتی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی نمی تواند در خصوص اجرا یا لغو طرح نظر قطعی دهد.
وی ادامه داد: از زمان انعقاد قرارداد اجرای طرح با مشاور تاکنون پنج نشست کارگروه زیربنایی و شهرسازی ویژه این طرح برگزار شده و تمام بخش های این طرح مورد بررسی قرار گرفته است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی بیان کرد: ۵۸ متری استخوان بندی طرح جامعه کلانشهر اراک است و برای اجرای این طرح می طلبد که تصمیم مطلوبی برای ۵۸ متری در اسرع وقت اخذ شود.
زندیه وکیلی اظهار داشت: در صورت لغو طرح ۵۸ متری باید طرح جایگزین از سوی مشاور ارایه شود و در شورای توسعه و برنامه ریزی استان تصویب و به شورای عالی شهرسازی و معماری کشور پس از کارشناسی مجوز اجرا بگیرد.

خبر جدید  مواد مخدر از مهمترین تهدیدهای جامعه بشری است