به گزارش برنا از اراک ،سعید فرخی در کارگروه ملی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مشترک با استان مرکزی اظهار کرد: امسال کارگروه تسهیل نقش بسیار مهمی در حمایت از تولید دارد. امسال به نام رونق تولید نامگذاری شده و این موضوع برای ما مهمترین مسئله است.

وی افزود: مقام معظم رهبری نیز موضوع رونق را مشخص و برکات ناشی از رونق تولید را بیان کردند. امسال سالی است که هرچه بخواهد با رونق تولید رقابت کند در اولویت دوم قرار دارد. باید بتوانیم در کارگروه های تسهیل تصمیمات اجرایی و با پشتیبانی اتخاذ کنیم.

خبر جدید  لزوم آسیب شناسی اجتماعی و فرهنگی شهرستان اراک

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی گفت: توسعه واحدهای تولیدی صادرات محور و معرفی تولیدات استان در راستای جذب بازارهای بین المللی باید اولویت نخست تصمیم سازان بخش اقتصادی این استان قرار گیرد. مسئولان دستگاه های مختلف اجرایی نیز وظیفه دارند با تمام ظرفیت خود از بخش تولید بخصوص صنعت که زمینه ساز اشتغال پایدار و در نهایت توسعه همه جانبه کشور و استان هستند حمایت کنند.

خبر جدید  پایش مزارع در اولین فرصت