به گزارش برنا از اراک ، سید علی آقازاده در پیامی که نسخه ای از آن روز چهارشنبه به مناسبت ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کار و کارگر در اختیار این خبرگزاریقرار گرفت، افزود: کارگران بازوان حرکت جامعه به سوی رشد، تعالی و شکوفایی هستند و بی شک بخش عظیمی از پیشرفتهای حاصل شده در مسیر اقتصادی کشور به برکت ایثار و مجاهدت این قشر جامعه است.

در این پیام آمده است: هر جامعه ای که از فرصت اندیشه و بازوی هنرمند کارگران استفاده بهتری نماید، به توسعه و پیشرفت بیشتری دست خواهد یافت.

استاندار مرکزی در این پیام افزوده است: کارگرانی که در طول مبارزات ستم شاهی ملت ایران، دوران هشت سال دفاع مقدس و عرصه های مختلف سازندگی نقش به سزایی داشته اند در دست یابی به اهداف والای نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز سهم عمده ای ایفا می کنند.

پیام آورده است: امید است در سال «رونق تولید» و در راستای سیاست ها و فضای سازنده ایجاد شده با تلاش کارگران شریف، این سربازان عرصه کار و تلاش، گام های بزرگ دیگری در راه توسعه، رونق، پیشرفت و کسب دستاوردهای عظیم اقتصادی برای ملت بزرگ ایران اسلامی برداشته شود.