به گزارش برنا از اراک ، نصرالله نان بده در کارگروه نشاط اجتماعی خمینافزود: حوزه فعالیت ورزش همگانی گسترده است و هیات ورزشی در قالب ۲۷ کمیته اجرایی و ۵۷ رشته مرتبط فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: عملکرد خمین در حوزه ورزش همگانی مطلوب است و این شهرستان در سال گذشته موفق به کسب رتبه برتر ورزش همگانی در استان مرکزی شد.

رئیس هیات ورزش های همگانی استان مرکزی اظهار داشت: این شهرستان ظرفیت الگوشدن در زمینه جامعه پویا و نماد سلامت در کشور را دارد.

نان بده، پخش مستقیم برگزاری ورزش های همگانی از رسانه ملی را در افزایش انگیزه خانواده ها برای حضور در این ورزش و نشان دادن توانایی های شهرستان ها تاثیرگذار بیان کرد.