به گزارش برنا از اراک ، نصرالله نان بده در کارگروه نشاط اجتماعی خمینافزود: حوزه فعالیت ورزش همگانی گسترده است و هیات ورزشی در قالب ۲۷ کمیته اجرایی و ۵۷ رشته مرتبط فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: عملکرد خمین در حوزه ورزش همگانی مطلوب است و این شهرستان در سال گذشته موفق به کسب رتبه برتر ورزش همگانی در استان مرکزی شد.

خبر جدید  نباید اجازه داد حقوق معوقه کارگران افزایش یابد

رئیس هیات ورزش های همگانی استان مرکزی اظهار داشت: این شهرستان ظرفیت الگوشدن در زمینه جامعه پویا و نماد سلامت در کشور را دارد.

نان بده، پخش مستقیم برگزاری ورزش های همگانی از رسانه ملی را در افزایش انگیزه خانواده ها برای حضور در این ورزش و نشان دادن توانایی های شهرستان ها تاثیرگذار بیان کرد.

خبر جدید  ناپایداری جوی در استان مرکزی