به گزارش برنا از اراک ، رقیه یادگاری گفت: حقوق تمامی کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی و هر نوع حقوق بگیر دولت در ۲۴ دستگاه اجرایی استان مرکزی تا پایان سال پرداخت می شود.

وی بیان کرد: کمبودهایی در این استان برای تامین هزینه های اجتناب ناپذیر از جمله سوخت، بهای آب، برق، گاز، خرید مواد مصرفی، پرداخت ماموریت ها، رفاه و اضافه کاران کارکنان وجود دارد که برای رفع آن پیگیری های لازم در دست انجام است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی ادامه داد: سهم اعتبارات عمرانی استان مرکزی و اعتبارات ملی استانی شده حدود چهار هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال است که تاکنون ۴۷ و نیم درصد از این اعتبار تخصیص یافته است.

یادگاری تصریح کرد: در مهلت باقی از امسال قول مساعد به استان مرکزی داده شده تا ۱۲ درصد دیگر از این اعتبارات تخصیص یابد و این میزان تخصیص با توجه به شرایط موجود از وضعیت مناسبی برخوردار است.

وی گفت: اعتبارات هزینه ای استان مرکزی در سال جاری نیز حدود ۹۷ درصد تخصیص یافته اما نقدینگی آن از سوی خزانه به این میزان کامل نشده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی اضافه کرد: پاداش بازنشستگان سال ۹۷ به همراه مانده مرخصی آنان به صورت کامل پرداخت شده است.

یادگاری اظهار داشت: بخش کوچکی از مانده مرخصی سال ۹۷ بازنشستگان ۲۴ دستگاه اجرایی این استان نیز تا پایان سال جاری پرداخت می شود.