به گزارش برنا از اراک ، سید« علی آقازاده »در آیین تکریم و معارفه رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک، افزود: مدیریت دراین مجموعه عملکرد قابل دفاعی در توسعه فضای بهداشتی و درمانی، توسعه نیروانسانی، کادرسازی و خانه های بهداشت روستایی داشته است.

وی اظهار داشت: توسعه بیمارستان ولیعصر (عج) اراک شاه بیت تلاش مدیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی اراک است که به مراحل پایانی نزدیک شده و با ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات بانک ملت، روند عملیات اجرایی سرعت بیشتری می گیرد.

خبر جدید  حضور سمن‌ها در کارگروه‌ها تشریفاتی نباشد

استاندار مرکزی گفت: وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نیز با عمل به تعهد و تزریق ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار در سال ۹۸ باید بهره برداری از مجموعه جدید بیمارستان ولیعصر (عج) اراک را ممکن می کند.

آقازاده افزود: با راه اندازی طرح توسعه در این بیمارستان سرانه ارایه خدمات استان مرکزی با میانگین کشوری همسان می شود.

خبر جدید  آلومینیوم سازان در حسرت صعود