به گزارش برنا از اراک ، دکتر حسین بختیاری در جلسه کارگروه طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک با بیان اینکه اگر در گذشته سهم صنایع در آلودگی هوای اراک ۵۰ درصد بود، با تغییر این سهم نسبت به گذشته، بواسطه اقدامات اجرایی شده راحتتر میتوان در قبال دیگر منابع آلاینده اعمال مدیریت کرد.

وی با اشاره به اینکه پیادهراه سازی ۳ خیابان شهر اراک مدنظر است که تاثیر مثبتی در کاهش آلودگی هوا خواهد داشت، گفت: فرمانداری اراک با تمام توان آمادگی همکاری با شهرداری جهت پیادهراهسازی خیابانها را دارد.

خبر جدید  آمادگی در برابر بحران ها تقویت و روزآمد شود

بختیاری به وضعیت مسیر دوچرخهسواری در شهر اراک اشاره کرد و افزود: این امر با اقدامات احساسی آغاز شد در حالی که باید برای چنین مسیرهایی اقدامات کارشناسی و مطالعات لازم انجام میگرفت و متاسفانه در حال حاضر استفادهای از این مسیرها نمیشود. برای توسعه این مسیر ضرورت کارشناسی عمیق محسوس است و در این راستا میتوان از ظرفیت سمن ها استفاده کرد.

وی اضافه کرد: در حوزه مسیرهای اتوبوسهای حمل و نقل عمومی یک سال مطالعات لازم انجام گرفت و پایانه ای ایجاد شد که اتفاق خوبی در اراک بود، اما متوجه نشدم که چرا این طرح به حالت قبل بازگشت و سوال اینجاست که شهرداری چه کار کارشناسی انجام داد که مسیرهای اتوبوسها را مجدد تغییر داد.

خبر جدید  در تخریب خانه انصاری دچار غفلت شدیم

فرماندار اراک در خصوص مطالب مطرح شده از سوی مرکز بهداشت مبنی بر عدم همکاری شرکت ایرالکو جهت انجام آزمایش از پرسنل این شرکت تصریح کرد: به نظر میرسد در این راستا محیط زیست استان پیگیری لازم را نداشته، همچنین مرکز بهداشت نیز باید موانع و عدم همکاری شرکت را به سرعت منعکس میکرد. ۴ ماه از مصوبه بررسی و آزمایش پرسنل شرکت ایرالکو میگذرد و باید موانع اطلاع داده میشد، اما با این وجود باید اجرای این مصوبه با جدیت انجام گیرد و فرمانداری آماده همکاری با مرکز بهداشت است.

خبر جدید  کاهش روزهای آلوده اراک با اجرای طرح جامع