به گزارش برنا از اراک ، فرزانه رحمتیافزود: از شهردار محترم خواستار پیگیری این موضوع بوده و منتظر پاسخ سازمان حمل و نقل بار و مسافر در جلسه آتی هستیم.

رحمتی در ادامه عنوان کرد: در خصوص ادامه مسیر اتوبوس در کرهرود متاسفانه رئیس سازمان مربوطه به تذکرات پی در پی شورا در این خصوص و نیاز مردم و مراجعات مکررشان توجهی نکرده و به دنبال حل مشکل مردم نیست. امیدواریم شهردار محترم اقدام عاجل در این خصوص انجام دهند.

نایب رئیس کمیسیون نظارت همچنین در خصوص سرگردانی و بایگانی شدن برخی نامه های مردمی در حوزه های مختلف شهرداری اظهار نگرانی کرده و خواستار توجه بیشتر شهرداری شد.