به گزارش برنا از اراک ، فرزانه رحمتیافزود: از شهردار محترم خواستار پیگیری این موضوع بوده و منتظر پاسخ سازمان حمل و نقل بار و مسافر در جلسه آتی هستیم.

رحمتی در ادامه عنوان کرد: در خصوص ادامه مسیر اتوبوس در کرهرود متاسفانه رئیس سازمان مربوطه به تذکرات پی در پی شورا در این خصوص و نیاز مردم و مراجعات مکررشان توجهی نکرده و به دنبال حل مشکل مردم نیست. امیدواریم شهردار محترم اقدام عاجل در این خصوص انجام دهند.

خبر جدید  روند طرح های نیمه تمام عمرانی شهر اراک مطلوب است

نایب رئیس کمیسیون نظارت همچنین در خصوص سرگردانی و بایگانی شدن برخی نامه های مردمی در حوزه های مختلف شهرداری اظهار نگرانی کرده و خواستار توجه بیشتر شهرداری شد.