2:05:41 - یکشنبه 23 دسامبر 2018
داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب
طرح ارتباط مدارس با دانشگاه‌ها در استان مرکزی مورد حمایت دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی گفت: همه مسئولان و دستگاه‌ها در زمینه ارتباط مدارس و دانشگاه‌ها باید با یکدیگر همکاری و همیاری داشته باشند.
طرح ارتباط مدارس با دانشگاه‌ها در استان مرکزی مورد حمایت دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد

– اخبار استانها – بهگزارش خبرگزاری تسنیم از اراک ، سعید فرخی ظهر امروز در جلسه مشترک شورای هماهنگی دانشگاههای استان با هیئت اندیشهورز استان با اشاره به اهمیت مناظرههای دانشجویی و حمایت از طرحهای ارتباط مدارس با دانشگاهها اظهار داشت: آن چه که اهمیت دارد این است که باید نتیجه مذاکرات بهگونهای باشد تا راهکارهایی برای اجرای بهتر طرح مناظرههای دانشجویی داشته باشد، مهمترین نکته در این مناظرهها نحوه مباحثه و مناظره است که باید آموزش داده شود، چراکه در بعضی از موارد عدم این مهارت مشکلاتی را به وجود میآورد.وی افزود: پیرامون اهمیت این موضوع جهاد دانشگاهی و سایر دانشگاهها باید اطلاعرسانی به موقع داشته باشند و دانشگاههایی که هنوز نماینده معرفی نکردند حداکثر تا یک هفته آینده فرصت دارند تا نماینده خود را معرفی کنند.سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی ادامه داد: همه مسئولان و دستگاهها در زمینه ارتباط مدارس و دانشگاهها باید با یکدیگر همکاری و همیاری داشته باشند تا شاهد اجرای این طرح همانند پژوهشسراهای دانشآموزی باشیم، البته با محوریت به سرانجامرسیدن این طرح و اقداماتی که برای اجرای آن انجام میشود باید برای سرمایهگذاری این طرح کمک کرده و از آن حمایت شود تا مانند دیگر طرحهایی که خیلی اثربخش نبودند نباشد.فرخی بیان کرد: باید کارگروهی متشکل از دانشگاه اراک، دانشگاه فنی و حرفهای، آموزش و پرورش، شهرداری، پارک علم و فناوری، نماینده استانداری و نماینده هیئت اندیشهورز با مسئولیت آموزش و پرورش تشکیل شود تا از راهکار عملی حمایت شود.دانشگاههای استان مرکزی فعالیتهای پژوهشی در خدمت تولید ملی را دنبال کنندبرگزاری کرسیهای آزاداندیشی در دانشگاههای استان مرکزی افزایش یابدفضای گفتمان دانشجویی در دانشگاههای استان مرکزی فراهم شودطرح ملی گفتوگوی خانواده در قالب اقدامات هیئت اندیشهورز استان مرکزی رئیس هیئت اندیشهورز استان مرکزی هم با اشاره به اهم فعالیتها و اهداف هیئت اندیشهورز بیان کرد: فلسفه وجودی هیئتهای اندیشهورزی به این سبب است که پیرو دستورات مقام معظم رهبری به دستگاههای اجرایی در سال ۹۴ مقرر شد در همه استانها زیر نظر استانداری و مشخصا معاونت سیاسی اجتماعی هیئت اندیشهورزی که متشکل از متخصصان، نخبگان و فرهیختگان استان است درراستای کاهش آسیبهای اجتماعی تشکیل شود.مریم یارمحمد توسکی افزود: از جمله اهداف هیئت اندیشهورزی، دستیابی به مختصات اجتماعی با تاکید بر ویژگیها، فرصتها، تهدیدها و ظرفیت محلی و بومی براساس مطالعات انجامشده و تجارب زیستی در این زمینه است که یک برنامه عمل برای کنترل آسیبهای اجتماعی متناسب با مختصات محلی و برنامه ایدهسازی و نظریهپردازی در زمینه مسائل اجتماعی وتصمیمگیری استراتژیک در سیاسیتگذاری است.وی تصریح کرد: طبق برنامه کلی که هیئتهای اندیشهورز ایران باید آن را دنبال کنند، گام نخست، شناخت و تحلیل وضعیت موجود آسیبهای اجتماعی در استان، گام دوم علتیابی و تحلیل عوامل موثر بر آسیبهای اجتماعی، گام سوم آیندهپژوهی و پیشبینی آسیبهای اجتماعی، گام چهارم برنامهها و اقدامات اجرایی دستگاههای مرتبط با آسیبهای اجتماعی و گام پنجم ارائه راهکار در سطوح مختلف سیاستی است.رئیس هیئت اندیشهورز استان مرکزی خاطرنشان کرد: مطالعات و اقداماتی که انجامشده و در حال انجام است بررسی تحولات اجتماعی، فرهنگی و چالشهای خانواده ایرانی در استان مرکزی، ارائه پیشنویس اساسنامه دهکده خانواده، تدوین و اخذ نقطه نظرات و دیدگاههای اعضای هیئت اندیشه و مشارکت فعال در طرح ملی گفت و گو خانواده در استان مرکزی، ارائه طرح پژوهشی سواد ارتباطی خانواده و بررسی وضعیت خودکشی در آشتیان است.یارمحمد توسکی اضافه کرد: از دیگر اقدامات درراستای اجرای این طرح میتوان طرح موضوع راهاندازی و ارتقاء خدمات بهرهوری مرکز خدمات آموزشی استان، بررسی و اعمال نظر پیرامون ایجاد خانه شهروند در شهرستانهای اراک و مهاجران، بررسی و رد پیمایش ملی وضعیت اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران اشاره کرد.وی ادامه داد: ارائه طرح برنامه اجرایی مدارس اجتماعی با هدف کلی دستیابی پایدار به آرامش اجتماعی از طریق شهروندان آگاه، پیرو قانون، جامعه پذیر، آگاه به حقوق فردی و اجتماعی، همچنین راهاندازی شعبه انجمن جامعهشناسی استان، نقد و بررسی وضعیت ناآرامیها و اغتشاشات در سطح کشور با تمرکز بر استان مرکزی در سال ۹۶ از جمله فعالیتهای هیئت اندیشهورز است.آموزش و پرورش استان مرکزی آماده تقویت ارتباط مدارس با دانشگاه است همچنین شهریار فولادوند عصر امروز در جلسه مشترک شورای هماهنگی دانشگاههای استان با هیئت اندیشهورز استان با اشاره به همکاری آموزش و پرورش با دانشگاهها اظهار داشت: ارتباط بین دانشگاه و آموزش و پرورش یک مفهوم گستردهای است که سلسله دانش آموختن دانشآموزان باید درراستای آن چیزی باشد که در آینده دانشجوها به آن سمت حرکت میکنند، مسائل مربوط به صنعت و بازار کار از جمله مسائلی است که میتوان مشکلات آن را در ارتباط با دانشگاه برطرف کرد، همچنین غنیسازی آموزش در آموزش و پرورش که بتواند ارتباط با دانشگاه را تثبیت کند.وی افزود: موضوع ارتباط مدارس با دانشگاه دغدغه آموزش و پرورش است و با وجود این که نظام آموزشی ما اساسا مشکلاتی دارد امانظامی دانشمحور در تمام حوزهها بوده که به دنبال تبدیل آموختههای دانشآموزان به مهارت و رفتار است که تنها در حوزهمباحث فیزیک نیست بلکه در حوزهمباحث فردی، اجتماعی و غیره است که در این زمینه هم احساس نیاز و ضرورت کردیم و اکنون به دنبال ایجاد مرکز فنآموز هستیم.مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی تصریح کرد: این طرح، ایجاد نخستین دفتر ارتباط میان مدارس با دانشگاهها منابع قابل توجهی نیاز دارد و باید به این نکته نیز توجه کرد که آن چه در کتب درسی در مقطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم آمده است باید طبق سرفصلی که کتاب دارد دانشآموزان ساعاتی را در هفته به آزمایشگاه بروند بنابراین این مرکز جزو ضرورتهای آموزش و پرورش است.فولادوند خاطرنشان کرد: آزمایش تثبیت یادگیری، افزایش و ماندگاری آموختهها را به دنبال دارد که این مرکز میتواند به عنوان مرکز مکمل باشد و اگر مرکزی راهاندازی شد آموزش و پرورش برنامههای اردوهای علمی خود را به این مرکز هدایت میکند ضمن این که خروج دانشآموزان از مدرسه هم مسئولیت دارد در همین راستا اولویت ما بیشتر تجهیز آزمایشگاههای مدارس است.بیتوجهی به علوم پایه میتواند برای کشور مشکلآفرین باشد رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک هم با اشاره به وضعیت شرکتکنندگان در کنکور سال ۹۶ بیان کرد: یک میلیون و ۱۵۰ هزار نفر در کنکور شرکت کردند که حدود ۶۰۰ هزار نفر در علوم تجربی و ۵۵۰ هزار نفر در سایر رشتهها بودند و با توجه به این که قبول شدن در رشتههای تجربی حدود ۲۰ درصد است، از هر پنج نفر یک نفر و در علوم انسانی بالای ۵۰ درصد قبولی و در رشته ریاضی بالای ۶۰ درصد است.حسن طاهراحمدی افزود: اگر سیر شرکتکنندگان در رشتههای کنکور سراسری را بررسی کنیم، در رشته ریاضی و انسانی سیر نزولی و در رشته تجربی سیر صعودی دارد و اگر در آینده نزدیک برای این موضوع اقدامی انجام نشود و به رشتههای علوم پایه بیتوجهی شود کشور با مشکلاتی رو به رو میشود، ۶۰۰ هزار نفری هم که در تجربی شرکت کردند صد درصد به امید پزشکی شرکت میکنند که تنها ۶ هزار نفر پزشکی میتوانیم قبولی داشته باشیم و بقیه دچار مشکلات روحی، روانی شده که آسیبهای اجتماعی به دنبال دارد.وی ادامه داد: توازن شرکتکنندگان در کنکور به تفکیک جنسیت خانمها و آقایان برقرار نیست به طوری که این امر مشکلاتی را برای کشور ایجاد میکند و تعداد خانم هایی که در کنکور شرکت کردند یک و نیم برابر آقایان هستند یعنی حدود ۶۹۰ هزار نفر خانم در کنکور شرکت کردند.انتهای پیام/ن
منبع :: https://www.tasnimnews.com

خبر جدید  مدارس برخی از شهرستان‌های استان مرکزی در نوبت عصر تعطیل شد
0/5 (0 نقد و بررسی)

تبليغات
بانک پاسارگاد