به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، دکتر مسعود سلطانیفر در حاشیه افتتاح دو پروژه ورزشی شهر داوودآباد شهرستان اراک در جمع خبرنگاران بیان کرد: سال ۹۷ اتفاقات خوبی در حوزه ورزش کشور رقم خورد و در واقع کارنامه موفق و مناسبی از ورزش کشور شاهد هستیم که رضایت مردم را به دنبال داشته است. در سال ۹۷ تکمیل و بهرهبرداری از ۵۰۰ پروژه هدفگذاری شده بود که با افتتاح پروژههای امروز در استان مرکزی و همچنین تعدادی پروژه در سفر روز یکشنبه ریاستجمهوری به بوشهر این هدفگذاری به ۸۰۰ پروژه افزایش مییابد که نشان از دستاوردهای خوب کشور در حوزه ورزش است.

وی درخصوص سفر خود به استان مرکزی اظهار کرد: با تلاش همکاران و مدیران استان درصدد تکمیل پروژههای ورزشی استان مرکزی و شهرستان اراک همچون سالن چندمنظور شهر داوودآباد بودیم که این امر محقق شد.

خبر جدید  اکبرزاده: حرفمان را در زمین می زنیم / امیدوارم نظارت‌ها در هفته های پایانی لیگ یک کامل و دقیق باشد

سلطانیفر با اشاره به گذشت ۱۰ سال از آغاز احداث پروژه سالن چندمنظوره ورزشی شهر داوودآباد افزود: در یک سال اخیر خوشبختانه این پروژه تکمیل شد و در کنار آن زمین فوتبال چمن مصنوعی نیز با استانداردهای مناسب و چمن با کیفیت بالا احداث شده که در واقع ۳۵ میلیارد ریال اعتبار را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه در ادامه سفر به استان مرکزی از پروژههای نیمه تمام نیز بازدید خواهد شد، گفت: امروز و در سفر به استان مرکزی، سالن ۱۲۰۰ نفره خمین افتتاح و پروژه نیمهتمام محلات بازدید میشود، در صوص پروژههای نیمه تمام اراک مباحث مورد بررسی قرار میگیرد، جلسه با هیاتهای ورزشی و سمنهای حوزه جوانان در بیت امام راحل در خمین از دیگر برنامههای سفر به استان مرکزی و تلاش میشود مسائل هیاتها و سازمانهای مردم نهاد بررسی شود.

خبر جدید  اولین شکست خانگی اراکی‌ها در نخستین بازی دور برگشت + فیلم

وزیر ورزش گفت: خوشبختانه شاخصهای استان مرکزی از جهت فضای ورزشی شاخص خوبی است، استان از نظر ظرفیتهای ورزش و استعدادهای ورزشی شرایط مناسبی دارد و در طول سال اخبار خوبی از ورزش استان شنیده شد که حتماً با بهرهبرداری از این پروژههای نیمهتمام ورزشی میتوان اخبار بهتری را از ورزش استان شنید، همچنین تلاش خواهیم داشت در سال ۹۸ بخش عمدهای از این پروژهها تکمیل و به بهرهبرداری برسد.

منطقه مرکزی، سالن چند منظوره شهر داوود آباد در شهرستان اراک با حضور مسعود سلطانیفر وزیر ورزش به بهرهبرداری رسید. این سالن در مساحتی به وسعت هزار و ۳۱۵ مترمربع با اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد ریال از محل منابع ملی احداث شده که برای تجهیز آن ۴ میلیارد ریال اعتبار نیاز است. این پروژه تا قبل از سال ۹۷ در حدود ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشت که با تلاشهای صورت گرفته و پیشرفت ۶۵ درصدی در سال ۹۷ به بهرهبرداری رسید.

خبر جدید  آنچه موزون است ماندگارتراست

در ادامه سفر یک روزه وزیر ورزش به استان مرکزی زمین چمن شهر داوودآباد به عنوان دیگر پروژه ورزشی این شهر افتتاح شد. این پروژه نیز با اعتباری بالغ بر ۱۱ میلیارد ریال از محل منابع ملی در فضایی به مساحت ۱۰ هزار مترمربع احداث و ۷۰ درصد عملیاتی اجرایی و پیشرفت فیزیکی آن در سال ۹۷ حاصل شده است.