به گزارش برنا از اراک ، سید « علی آقازاده » در این پیام ، افزوده است: اقدام سفیهانه آمریکا در قراردادن نام پرافتخار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمانهای تروریستی، نشانه آشکاری بر درستی مسیر نظام مقدس جمهوری اسلامی است که موجب محبوبیت بیش از پیش پاسداران انقلاب اسلامی شد.

خبر جدید  کمبود نیروی انسانی در دستگاه ها مورد توجه جدی قرار گیرد

وی در این پیام ادامه داده است: اقدام کورکورانه دولت آمریکا نقض حاکمیت ملی و حقوق بینالملل و تلاشی تازه برای تشدید بحران در منطقه و جهان است.

استاندار مرکزی در این پیام خاطر نشان کرده است: آمریکاییها همواره خباثت خود را به هر شکل نشان میدهند و رویههایی که درپیش گرفته اند این حقیقت را در مورد آنها عیان میکند که به هیچ اصولی پایبند نیستند، چرا که سپاه یک سازمان شفاف، مشخص و دارای ضوابط قانونی مورد تایید قانون اساسی است.

خبر جدید  ایجاد مرکز ارتباط آموزش و پرورش با دانشگاه تحول در مراکز آموزش عالی کشور را به همراه دارد

آقازاده در این پیام عنوان کرده است: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک نهاد برآمده از متن مردم و دارای پایگاه اجتماعی گسترده در کشور است و این نهاد همواره مورد حمایت مردم ایران بوده و خواهد بود.