به گزارش برنا از اراک ، بهروز اکرمیدر نشست بررسی وضعیت باشگاه شهرداری اراک افزود: شهرداری باید در اسرع وقت نسبت به معرفی هیات مدیره باشگاه اقدام کند و بعد از استقرار باشگاه شهرداری، تیم به باشگاه شهرداری منتقل شود.

وی اظهار داشت: باشگاه شهرداری پس از این فرآیند نسبت به بدهی و ادامه فعالیت تیم تصمیم گیری و با کمک مالی شهرداری و توان مالی بنگاه های اقتصادی استان، مشکلات بدهی برطرف شود.

خبر جدید  طرح جامع توسعه شهر آشتیان نیاز به مطالعات بیشتر دارد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی گفت: این استان قطب صنایع کشور به شمار می رود و مردم انتظار دارند بنگاه های اقتصادی در بخش های مختلف در حوزه بهداشت، ورزش و آموزش و پرورش پر رنگ تر حضور داشته باشند.

اکرمی افزود: کارگروهی در این زمینه در استان تشکیل خواهد شد تا بنگاه های اقتصادی استان در حوزه های اجتماعی و فرهنگی ورود کنند.

خبر جدید  توسعه ورزش روستایی از برنامه های مهم وزارتخانه است