به گزارش برنا از اراک،رقیه یادگاریدر نشست شورای راهبری توسعه مدیریت استان مرکزی افزود: سلامت اداری به معنای فقدان فساد نبوده و باید حلقه های ایجاد فساد قطع شود.
وی ادامه داد: ۸۰۰ نفر ساعت دوره برای ایجاد سلامت اداری در دستگاه های استان مرکزی توسط بازرسان برگزار شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان مرکزی ایجاد میز خدمت را از راهکارهای کاهش فساد در دستگاه ها دانست و گفت: عدم شناخت از قوانین و بخشنامه ها احتمال فساد در دستگاه ها را فراهم می کند.
یادگاری یاد آور شد: ۶ آزمون استخدامی فراگیر از اردیبهشت سال ۹۴ تا کنون در کشور برگزار شده است.
وی ادامه داد: در آزمون دوم استخدامی فراگیر استان مرکزی ۳۴ درصد زنان و ۶۶ درصد مردان، آزمون سوم ۶۸ درصد زنان و ۳۲ درصد مردان، آزمون چهارم ۵۳ درصد زنان و ۴۷ درصد مردان و در آزمون پنجم ۶۵ درصد زنان و ۳۵ درصد مردان حضور یافته اند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان مرکزی گفت: با توجه به اینکه در آزمون ششم شرکت کنندگان می توانستند از تمامی استان های کشور شرکت کنند آماری از تعداد زنان و مردان استان در این آزمون وجود ندارد.
یادگاری افزود: ۲ هزار و ۵۳۱ مجوز استخدامی در ۱۹ دستگاه استان مرکزی در پنج آزمون گذشته اخذ شد.
وی ادامه داد: یک هزار و ۸۲۹ مجوز مربوط به مشاغل آموزشی ذیل اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی و بقیه مربوط به سایر دستگاه های استان بوده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان مرکزی گفت: مجوز به کارگیری ۶۷۲ نفر معادل ۲ و نیم درصد این افراد در این پنج آزمون اخذ و به کارگیری شدند.
یادگاری افزود: مراحل استخدامی ۲ هزار و ۲۰۷ نفر معادل ۸۸ و ۲۴ صدم درصد این مجوز ها انجام و ۲۹۴ مجوز بدون نیرو باقی مانده است.

خبر جدید  افزایش دمای استان مرکزی تا پایان هفته