به گزارش برنا از اراک ، دکتر عبدالرحمان رستمیاندر دومین همایش مجمع خیرین سلامت خمین افزود: سازمان های مردم نهاد نمادی از مشارکت اجتماعی هستند و چنانچه ظرفیت این بخش به درستی به کار گرفته شوند میتوان حجم دولت را کوچک کرد و خواستههای اجتماعی منطقی را پیش برد.

وی ادامه داد: سازمانهای مردمنهاد در حوزه پیشگیری سلامت اثربخشی بالایی دارند و استفاده از توان آن ها می تواند روند رو به رشد عوامل خطر بیماری های غیرواگیر را مهار کرده و سبک زندگی مردم را اصلاح کند.

معاون اجتماعی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران بیان کرد: هدف از ایجاد معاونت اجتماعی در دانشکده های علوم پزشکی اجتماعی سازی سلامت است و دانشگاهها باید بر مبنای مسئولیتی که دارند در امور پیشگیری از بیماری ها فعالانه تر عمل کنند.

دکتر رستمیان گفت: خود مراقبتی یک سطح جلوتر از پیشگیری است و با افزایش سواد سلامت خانواده ها می توان مهارتهای لازم خودمراقبتی را به سطوح جامعه منتقل کرد.

وی با بیان اینکه تامین سلامت جامعه نیازمند همکاری بین بخشی است، افزود: برای تامین سلامت روانی، جسمی، فردی و اجتماعی باید همکاری بین بخشی بین نهادها و سازمانهای مختلف وجود داشته باشد.

معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران تاکید کرد: سازمانها باید برای سلامت کارکنانشان برنامه داشته باشند و تغذیه سالم، فعالیت بدنی و کاهش مصرف سیگار را موردتوجه قرار دهند.

دکتر رستمیان گفت: اگر مشارکت مردمی و همکاریهای بین بخشی وجود نداشته باشد و کار فقط به وزارت بهداشت واگذار شود شاخصهای حوزه سلامت ضعیف می شود و این وظیفه وزارتخانه است که با راهکارهای مناسب، همکاری مردم و ظرفیت دیگر سازمان ها را طبق سیاست های ابلاغی سلامت، برای سلامت مردم به کار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه برای هر عضو هیات علمی که کار اجتماعی، خیرخواهانه و خدمتی به مردم ارایه دهد امتیاز در نظر گرفته شده،اظهار داشت: هدف از اعطای این امتیاز تشکر از اعضای هیات علمی برای توسعه فعالیتهای اجتماعی و پیام آور ارزشمند بودن فعالیتهای اجتماعی اعضای هیات علمی است.

معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: رسالت دانشگاه ها تنها تربیت نیروی متخصص نیست بلکه در زمینه پیشگیری از بیماری ها و در عرصه سلامت نیز باید نقشآفرینی شود.

دکتر رستمیان افزود: آسیبهای اجتماعی اعتیاد در جامعه گسترش یافته و دانشگاه باید تلاش کند بر اساس راهبردهای برنامه ششم این آسیبها را با کمک همکاران دانشگاهی وغیردانشگاهی کم کند و این امر باید با مشارکت مردم همراه باشد.

وی با تاکید برضرورت کار فرهنگی یادآور شد: شیوع بیماری های غیر واگیر محصول سبک زندگی اشتباه مردم است و با مراقبت های آگاهانه از سن کودکی می توان این بیماری ها را پیشگیری و هزینه درمان را کمتر کرد.

معاون اجتماعی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: کانون های سلامت به ساختارمند شدن سلامت اجتماعی کمک می کند و برنامه های جامع سلامت با هدف شناسایی و بهبود شاخص های اولویت دار، اجرای مداخله موثر به منظور بهبود وضعیت با توانمندسازی وبهبود مهارت های مردم در عرصه سلامت صورت می گیرد.