به گزارش برنا از اراک ،سید علی آقازاده در نشست شورای هماهنگی روابط عمومی های استان مرکزی در اراک افزود: مشکلات در حوزه روابط عمومی و رسانه ها زیاد است اما این قشر باید با همه تلاش خود را برای همسویی با جریان توسعه به کار گیرند.

وی بیان کرد: روابط عمومی ها باید در راستای جریان همسو با اهداف دستگاه مطبوع خود گام های بلندی بردارند و نخستین ایستگاه همراه با این هدف متعالی ارتباط با مطبوعات و رسانه ها است.

استاندار مرکزی ادامه داد: مطبوعات با وجود مشکل گرانی کاغذ، کمبود تجهیزات و استقبال نکردن مردم از رسانه های چاپی همه تلاش خود را برای حل مشکلات جامعه و ارایه عملکرد دستگاه های اجرایی به کار گرفته اند.

آقازاده تصریح کرد: مشکلات گرانی کاغذ برای مطبوعات حل شدنی است و برخورد جدی با انحصارکنندگان کاغذ در دستور کار قرار دارد و دولت برای رفع این مشکل رقم های خوبی را در ورود کاغد با ارز دولتی در نظر گرفته است.

وی گفت: روابط عمومی ها در بسیاری مواقع جدی گرفته نشده اند در حالیکه شاغلان این حوزه در هر دستگاه باید از بهترین نیروها و افراد آگاه، مطلع و باهوش انتخاب شوند.