به گزارش برنا از اراک ، حسین بختیاری در کارگروه ستاد اجرایی خدمات سفر استان مرکزیافزود: اداره کل هواشناسی استان مرکزی فروردین پر بارشی را برای این استان پیش بینی کرده است و بر این اساس نمایشگاه بین المللی استان و تمام مساجد بین راهی برای استقرار مسافران ورودی به شهرستان اراک آماده سازی شده است.
وی ادامه داد: تمامی پارک های شهرستان اراک برای استقرار مسافران نوروزی آماده سازی شده است.

خبر جدید  شبکه های اجتماعی در شکل دهی به هویت افراد نقش دارند