به گزارش برنا از اراک ، سید علی آقازاده در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی در اراک افزود: راهبردهای هدفمند و همه جانبه نگر در بهره گیری از ظرفیت های مردم و سازمان های مردم نهاد و مبارزه با مواد مخدر به طور کامل عملیاتی نشده و باید همانند سایر حوزه ها از این ظرفیت استفاده حداکثری شود.

وی بیان کرد: دولت در حوزه های مختلف از ظرفیت های مردمی و سازمان های مردم نهاد برای پیشبرد برنامه ها یاری گرفته و مردم نیز همواره در تمامی صحنه ها حضور فعال داشته اند.

استاندار مرکزی ادامه داد: مواد مخدر پس از تجارت نفت، گردشگری، خودرو و اسلحه پنجمین تجارت پر سود باگردش مالی بالا در جهان است و بیشترین جرم و جنایت در جهان و زندانیان کشور مربوط به این حوزه است.

آقازاده گفت: ۶۶۶ تن انواع مواد مخدر در کشور کشف شده که این کشفیات بخشی از مواد قاچاق شده به کشور است.

وی عنوان کرد: مقابله با مواد مخدر کار پیچیده و بزرگی است و هرچه حوزه مقابله با مواد مخدر تجهیز شود، مافیای این بخش نیز راه های جدیدی برای قاچاق مواد تجهیز می کنند.

استاندار مرکزی اضافه کرد: شهرداری به عنوان نهادی فرهنگی نقش مهمی در مقابله و پیشگیری از مصرف مواد مخدر دارد و این نهاد باید وظایف خود را در این حوزه به خوبی عمل کند.