به گزارش خبرگزاری برنا از اراک، این تالار مسابقات در فضایی به وسعت ۳۰۰۰ مترمربع احداث شده و به بهره برداری رسیده است.

برای احداث و بهره برداری از این تالار مسابقات ۱۹ میلیارد و ۲۲ میلیون ریال اعتبار هزینه شده که این میزان اعتبار از محل اعتبارات وزارت نفت و همچنین اعتبارات ملی و استانی تامین شده است. این تالار مسابقات برای تجهیز و بهره برداری کامل به ۱۲ میلیارد ریال دیگر اعتبار نیاز دارد.

این تالار مسابقات دارای انواع رشته های ورزشی از جمله والیبال، بسکتبال، فوتسال، هندبال، ورزش های توپی، طناب کشی، هاکی و انواع ورزش های بومی و محلی می باشد و روزانه ۲۰۰ نفر از خدمات آن بهره مند خواهند شد.

با بهره برداری از این تالار مسابقات برای ۵ نفر به صورت مستقیم و برای ۲۰ نفر به صورت غیرمستقیم اشتغال ایجاد شده است.