به گزارش برنا از اراک ، احمد طهرانی در نشست کارگروه تخصصی اجتماعی و فرهنگی خمین، افزود: برخورد با هنجارشکنان در حوزه امنیت اجتماعی اهمیت ویژه دارد اما نباید از فرهنگ سازی و امور پیشگیرانه غافل بود و همه تلاش باید در راستای بهبود سرمایه اجتماعی به کار گرفته شود.

خبر جدید  چهار طرح اجتماعی و ورزشی شهرستان اراک به بهره برداری رسید

وی ادامه داد: تقویت فضای نشاط و امیدواری در کانون های جمعیتی برحسب سلایق و خرده فرهنگ های موجود در شهرستان از نیازهای جدی است و توجه به این مهم معضلات اجتماعی و آسیب ها را کاهش می دهد.

فرماندار خمین ادامه داد: گسترش فضای سبز و امکانات تفریحی در تقویت فضای نشاط در جامعه تاثیرگذار است و تمرکز زدایی در توزیع تجهیزات تفریحی باید مورد توجه مدیریت شهری قرار گیرد.

خبر جدید  معدن یکی از بخش های مهم اقتصادی استان مرکزی است

طهران: اظهار داشت: افزایش امکانات تفریحی در مناطق کم برخوردار موضوعی است که می تواند اقشار آسیب پذیر در این مناطق را از تهدیدهای فرهنگی و اجتماعی مصون نگهدارد.

وی دربخش دیگری از سخنانش به اهمیت گسترش ورزش همگانی تاکید کرد و گفت: رشته های ورزش همگانی کم هزینه و برای تمام اقشار جامعه در سنهای متفاوت قابل اجرا است.

خبر جدید  جنگ اقتصادی از جنگ نظامی سخت تر است / کارگران سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی هستند