به گزارش برنا از اراک ، سید علی آقازاده در جمع اصحاب رسانه افزود : با مذاکرات متعدد، معاون عمرانی وزارت کشور قبول کرد که شهرداریها مجاز به باشگاهداری منهای فوتبال هستند و این امر در شورای تامین استان مطرح شد و فعالیت باشگاه شهرداری اراک نیز به تصویب رسید. اخیرا سازمان بازرسی با استناد به بخشنامه سال ۹۳ و ۹۴ فعالیت باشگاه را متوقف کرده است، اما به دلیل اینکه شورای تامین استان مصوب کرده است باشگاه هیچ مشکلی برای فعالیت ندارد و میتوانکار باشگاه را آغاز کرد.

خبر جدید  کشورهای عربی بهترین بازار جذب گردشگر برای ایران