به گزارش برنا از اراک، سید علی آقازاده در نشست تخصصی با سمنها و هیاتهای ورزشی استان مرکزی با حضور دکتر مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان در بیت قدیمی امام راحل در شهرستان خمین، افزود: استان مرکزی از استانهای ویژه و خاص است که در حوزه ورزش نیز باید ویژگی خاص بودن آن بدرخشد.

وی ادامه داد: در حال حاضر خانه جوان در شهرستان اراک آغاز به کار کرده و در سال آینده در شهرستان های ساوه و خمین نیز شاهد راهاندازی خانه جوان خواهیم بود.

استاندار مرکزی اظهار داشت: در سال جاری نرخ طلاق در سطح استان مرکزی کاهش یافته است. امیدواریم در سال آینده شاهد افزایش هرچه بیشتر نرخ ازدواج و کاهش نرخ طلاق باشیم.