به گزارش برنا از اراک ، بهروز اکرمیدر نشست مشورتی بانوان استان مرکزی افزود: مسائل و مشکلات حوزه زنان استان باید شناسایی شده و در این اتاق فکر، راهکارهای لازم برای حل آن ها اندیشیده شود.

وی اظهار داشت: اتاق فکر باید ترکیبی از همه بانوان و اقشار مختلف باشد و به معیشت، معنویت و نشاط بانوان توجه جدی شود.

خبر جدید  مقدسی : مدیریت های اجرایی کشور در اختیار جوانان قرار بگیرد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی گفت: ترکیب اتاق فکر بانوان استان باید علمی باشد و افراد فرهیخته در تمام بخش ها و گروه های جامعه در آن مشارکت داشته باشند.

اکرمی افزود: امکان سنجی اولویت زنان و بررسی مشکلات آنان در مرحله اول تشکیل این اتاق فکر است تا موارد شناسایی شده به عنوان دستور کار در کارگروه های تخصصی مورد بحث قرار گیرد.

خبر جدید  سالن ورزشی کوی امام علی (ع) به صورت رایگان در اختیار شهروندان قرار گیرد / پایگاه سلامت منطقه ساماندهی شود

وی اظهار داشت: باید در حوزه سلامت، تفریح، نشاط اجتماعی، مشارکت های اداری جامعه، مدیریت ها و تولید زنان گام برداشت و از ظرفیت ها و توانمندی های این قشر استفاده کرد.